top of page
iStock-886857400_v3.jpg

Amstel Agro Mısır Projesi

Araştırma, mahsulün farklı konsantrasyonlarda göstereceği reaksiyonu değerlendirmeyi amaçlayan 3 farklı projeyle başladı. Başlangıçta anlamlı farklılıklar tespit edilmedi. Ancak toplam 579 mm3 yağış alan günler oldu. Bu nadir görülen bir durumdur. Çok az güneş ışığının olması koçanın uçtaki toplam büyümesini engelledi.

Orta vadede, büyümede farklılıklar tespit edildi ve %0,1'lik grupta görülen büyüme, nihai aşamadaki %0,2'lik grupta görülenden daha yüksekti. Veriler haftalık olarak toplandı. Ayrıca iyi bir şekilde karşılaştırma yapabilmek için fotoğraflı kanıtlar ve önemli ölçümler alındı. Yukarıda bahsedildiği gibi, çiftçi düzenli olarak 45 ton/hektar mahsul elde etti.

Hasatlar, en yoğun hasat dönemine yakın olacak şekilde bir haftalık farkla değişik zamanlarda gerçekleştirildi. Şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle mahsul kayıpları yaşandı. Bu kayıplarla ilgili veriler de eklendikten sonra 75 ton / hektar mahsul elde edilebildi.

iStock-1166946350.jpg
bottom of page